logo Cees Oosterom Design Cees Oosterom Design design@ceesoosterom.com
logo logo
Cees Oosterom Design
Voermanstraat 791
4204 RH Gorinchem Holland
Telefoon +31 (0)183 303 304
E-mail design@ceesoosterom.com
Website www.ceesoosterom.com

brochure cees oosterom
design en communicatie

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Cees Oosterom Design en Communicatie kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Cees Oosterom Design en Communicatie en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Alle leveringen conform de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

Deze website is vormgegeven door Cees Oosterom Design ©2005-2021